Staffanstorpspartiet
Fråga till Tekniska nämnden

Skrotbilar på Blekingevägen och Ölandsvägen

 

Kommunens dnr: 2007-144. (Inkom till TN 2007-09-26 och 2007-09-27).

I samband med debatten om parkeringsvakternas vara eller inte vara i KF upplystes de närvarande om förhållandet med långtidsuppställda bilar på Blekingevägen och Ölandsvägen. Bilarna har nu stått uppställda i över 1 år utan att någon åtgärd gjorts från kommunens sida.
Bilen på Blekingevägen har under de senaste 12 månaderna fått parkeringsbot på rutan tre gånger samt en uppmaning från kommunen att flytta bilen. Ingenting har oss veterligen hänt till dags datum. Motorn läcker olja innebärande att asfalten blir förstörd. Eftersom inget har hänt bör kommunen lägga ut ett lager sand under bilens framparti. Fönsterlist har ramlat av bilen och det är en tidsfråga till en ruta ramlar av bilen.

 

Vi har även frågat kommunen vem som har ansvaret för en eventuell bortforsling av dessa skrotbilar. (Se kommunens dnr. 2007-144). Inget svar har meddelats till undertecknad.
Bilen på Ölandsvägen har varit uppställd något längre tid än den på Blekingevägen. Dock har denna bil mig veterligt endast fått en parkeringsbot under de senaste 13 månaderna.

När avser kommunen att svara på frågan om vem som är ansvarig för bortforsling av bilarna?

 
LHT 331

LHT 331
COP 414

COP 414