Staffanstorpspartiet
Motion till kommunfullmäktige

Förslag till trafikreglerande åtgärder på Stamvägen
Stamvägen har en körbanebredd på ca 7 meter
Tillåten hastighet max 30 km/tim.
 
  •  En övergripande gång- och cykelväg korsar Stamvägen ca 100 meter söder om Malmövägen.
  • Ytterligare en övergripande gång- och cykelväg korsar Stamvägen ca 400 meter söder om Malmövägen.
Korsande vägar i övrigt: Alvägen – Blåregnsvägen, Oxelvägen – Buxbomsvägen, Valnötsvägen – Enevägen, Bokvägen – Hyllevägen, ett större genomgående parkstråk med en övergripande centralt belägen gång- och cykelväg (punkt 2 ovan) samt Ekvägen – Mullbärsvägen, Rönnvägen – Lavendelvägen, Poppelvägen – Järneksvägen och Videvägen – Ligustervägen.
På Stamvägens västra sida finns 90 graders vinkelställd parkering innebärande backning ut i Stamvägen.
Den nuvarande gångtunneln vid parkstråket mellan Bokvägen – Hyllevägen och Ekvägen – Mullbärsvägen bör slopas eftersom den inte är handikappanpassad
Den går att göra handikappanpassad men det är inte ekonomiskt försvarbart.
Staffanstorpspartiet yrkar 

att Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ge tekniska nämnden i uppdrag att upprätta förslag till minskad körbanebredd (till ca 4 meter) på en ca 30 – 50 meter lång sträcka vid de båda övergripande gång- och cykelvägarna. 

Tillbaka