Staffanstorpspartiet
Motion till Kommunfullmäktige

Angående den Skånska regionala historieboken "Terra Scaniae"
Ett återkommande problem i historieundervisningen i skolorna är att de gamla danska
landskapens historia inte finns med i de svenska historieböckerna, vilket innebär att
eleverna i våra skolor inte har enkel tillgång till vår lokala historia.
 
En av de stora fördelarna med Internet är att vi dag inte behöver publicera allt
i bokform utan istället kan lägga upp material i form av hemsidor och databaser.
 
Region Skåne har gjort just detta, dvs. skapat en skånsk historia på nätet,
"Terra Scaniae" (http://www.ts.skane.se/), som är utformad som ett stöd för skolan
och alla som är intresserade av Skåne och Öresundsregionen förr och nu.

Staffanstorpspartiet yrkar:
att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ge barn och utbildningsnämnden i uppdrag att föreslå Staffanstorps skolor att ta hjälp av, samt använda informationen i ovanstående hemsida när historie undervisningen handlar om Skånsk historia.

Tillbaka