Staffanstorpspartiet
Motion till kommunfullmäktige

Fler P-platser vid Torget
Inom en förhoppningsvis inte alltför avlägsen framtid ska Kommunhuset renoveras. När man ändå håller på att gräva runt Kommunhuset vore det lämpligt, att med enkla och förhållandevis billiga medel anlägga ytterligare 10 – 12 parkeringsplatser mellan Kommunhuset och Posten. Detta kan med lätthet genomföras om man flyttar de nuvarande trenne parkeringsraderna cirka 5 - 6 m närmare Kommunhuset, och därigenom får plats, att anlägga en ny, i likhet med övriga rader, snedställd parkeringsrad intill trottoaren vid Posten.
Vi är tacksamma om denna motion kan behandlas snabbt, så att den kan vara med som underlag i beräkningarna, då renoveringen av Kommunhuset projekteras.
Staffanstorpspartiet yrkar att kommunfullmäktige beslutar
att utöka parkeringsplatsen mellan Kommunhuset och Posten med en fjärde rad snedställda parkeringsplatser längs trottoaren utanför Postens skyltfönster.

Tillbaka