Staffanstorpspartiet
Motion till kommunfullmäktige

Bygg ut Truckvägen - Truckstigen.

 

Sammankopplingen av Truckvägen och Truckstigen är under all kritik.
Borde inte kommunen göra vägen mer framkomlig?
I dag är gatan knappt framkomlig.


Bilden visar utdrag ur adresskartan
Staffanstorpspartiet föreslår:

att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att överlämna motionen till tekniska nämnden för dess prövning av genomförande av motionärens förslag.