Staffanstorpspartiet
Till kommunfullmäktige

Fråga till kommunstyrelsens ordförande Nils-Ove Mårtensson

Satsa på turismen!
Syftet med dessa frågor är att lyfta fram turistfrågorna i kommunen.
Sommaren 2000 har varit en bra sommar för Skåne, sett ur turismsynpunkt. Antalet besökande till hotell, campingplatser, matställen och sevärdheter har ökat. Skåne är det län i landet, där antalet "gästnätter” har ökat mest. Under juli månad ökade antalet gästnätter i Skåne med drygt 67.000 jämfört med 1999.
Många framsynta skånekommuner har nappat på detta, inte bara för att det är trevligt med besökande turister, utan till stor del också, för att det ger inkomster till regionen och den egna kommunen. I slutänden ger det förhoppningsvis också fler arbetstillfällen.
  •  Vart bör en turist, som kommer till kommunen, vända sig, för att få mer information om bygden?
  •  Vilka 10 sevärdheter i vår kommun anser Du vara de mest intressanta för turister att besöka?
  •  Vad gör kommunledningen för att främja turismen i vår kommun?
  •  Hur anser Du, att vi kan utveckla turismen på ett positivt sätt i kommunen?

Tillbaka