Staffanstorpspartiet
Motion till kommunfullmäktige

Bättre turistinformation
Turistinformationen i Staffanstorps kommun måste kraftigt förbättras. Vart ska en vilsekommen turist, som råkar hamna i Staffanstorp, vända sig, för att få information om övernattningsmöjligheter, matställen och sevärdheter?
Ett sätt, att med små kostnader tillskapa bra turistinformation skulle vara, att biblioteket  i Staffanstorp ges en mer officiell status som turistbyrå och att personalen på biblioteket, fortbildas till turistinformatörer.
För att turisterna ska kunna hitta till ”Turistbyrån” fordras det uppskyltning om vägen dit.
Vi yrkar att Kommunfullmäktige beslutar

att Staffanstorps bibliotek ska ges en mer officiell prägel av turistbyrå, med
information om vår kommun och dess sevärdheter.

att skylten ”Turistinformation” sätts upp på (eller vid) biblioteksbyggnaden

att erforderlig vägvisning anbringas på lämpliga platser.

Tillbaka