Staffanstorpspartiet
Motion till Kommunfullmäktige

Vårdnadsbidrag till dem som så önskar.

Vi har konstaterat att ett antal kommuner i Skåne har diskuterat att införa vårdnadsbidrag till de föräldrar som så önskar.

Om denna typ av barntillsyn är efterfrågad här i kommunen bör kommunen införa denna möjlighet även för föräldrar i Staffanstorps kommun.

Staffanstorpspartiet yrkar:
att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda konsekvenserna av att införa vårdnadsbidrag i Staffanstorps kommun. Utredningen bör även omfatta de ekonomiska konsekvenserna för såväl kommunen som intresserade föräldrar.